Miljö

Följande information gäller tillämpning och anpassning av den europeiska REACH-förordningen som gäller för artiklar/produkter och som reglerar dess komponenter, underenheter och ämnen som kemikalier, blandningar och beredningar.

Reach-förordningen

Avant Display stöder målen för Reach för att ytterligare förbättra EU: s lagstiftning om kemikalier, däribland målet för folkhälsa och säkerhet.

Information om SVHC: s

Avant Display undersöker alla sina råvaror och de levererade delarna i enlighet med "Substances of Very High Concern (SVHC)" och fastställer att dessa ämnen inte ingår i någon av våra processer eller produkter över de tröskelkoncentrationer som anges. Observera att Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), regelbundet kommer att uppdatera kandidatlistan över SVHC och att prospektering av SVHC-ämnen i Avant Displays produkter är en pågående process där Avant Displays leverantörer också är involverade.

REACH FÖRKLARING

1 Avant Display bekräftar att vi förstår våra skyldigheter i enlighet med Reach.
2. Om tillverkningen av en kemisk substans äger rum utanför EU, kommer Avant Display se till att du som kund inte behöver anses som importör enligt Reach.
3. Att Avant Displayens produkter inte innehåller ämnen på listan över ämnen och tröskelkoncentrationer som publiceras och uppdateras av ECHA fortlöpande.
4. Vi bekräftar att vi uppfyller anpassning/tillämpning av de restriktioner i enlighet med artikel 59, 14.06.23 i Reach "Candidate List of substances of very high concern for Authorisation". Se nedan länk.
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

fti


Ett rikstäckande system för återvinning av förpackningar

FTI/REPA

- Ett enkelt sätt att visa ditt företags ansvar som producent

FTI: s roll är att ge alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystem, som är utformad för att enkelt och effektivt uppfylla producenternas skyldigheter.

REPA och FTI

REPA: s verksamhet där omvandlas till FTI - Förpacknings- och Tidnings (Förpackning och tidningssamling) i 1 augusti 2007 I praktiken innebär detta inte innebära någon förändring för kunder i REPA. REPA kommer att behållas som varumärke och är nu ett dotterbolag till FTI.

ISO standarder/CSR

Avant Display följer riktlinjer/rutiner för standarderna ISO 14001/9001. Vi använder oss av logistiktjänster/transporter som arbetar utifrån ett hållbart miljömässigt perspektiv (minimerar resursslöseri och använder förnybar energi).

Verksamheten tar aktivt ansvar med åtgärder inom de tre huvuddelar som innefattar begreppet CSR, dvs ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. När det gäller "Code of Conduct" så är företaget ansluten till Svensk industriförening (Sinf) med hängavtal med IF Metall, vi följer de fackrättsliga riktlinjer vad gäller t ex korrekta löner, arbetstider, anställningskontrakt, god arbetsmiljö och förbud mot diskriminering och barnarbete.